Gramatyka
Czytanie
Pisanie
Słuchanie
Mówienie
Prawidłowa wymowa
Kultura

alt text

Domowa atmosfera

Zajęcia pesonalizowane z indywidualnym trybem nauczania.

alt text

Dobór czasu

Zajęcia odbywają się w ustalonym czasie. Zalecany czas zajęć to 60 lub 90 minut.

alt text

Spersonalizowany materiał

Zakres oraz szybkość nauczania uzależnione są od wiedzy i postępów ucznia.

Clear your mind

It has been discovered that 10 minutes of meditation a day can reduce anxiety and stress. What is more, it can relieve chronic pain, boost empathy and increase creativity. Sit in a comfy position, close your eyes and focus on your breath. Take in the sounds and smells around you. Tune in to how your hands and feet are resting until you are relaxed and your mind is cleared.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *