Przeładowanie zadaniami; Nierealistyczne terminy; Niski poziom wsparcia zarówno ze strony współpracowników jak i przełożonych; Słabe relacje międzyludzkie, Ryzyko utraty pracy....