Gramatyka
Czytanie
Pisanie
Słuchanie
Mówienie
Prawidłowa wymowa
Kultura

alt text

Domowa atmosfera

Zajęcia pesonalizowane z indywidualnym trybem nauczania.

alt text

Dobór czasu

Zajęcia odbywają się w ustalonym czasie. Zalecany czas zajęć to 60 lub 90 minut.

alt text

Spersonalizowany materiał

Zakres oraz szybkość nauczania uzależnione są od wiedzy i postępów ucznia.

Clear your mind

It has been discovered that 10 minutes of meditation a day can reduce anxiety and stress. What is more, it can relieve chronic pain, boost empathy and increase creativity. Sit in a comfy position, close your eyes and focus on your breath. Take in the sounds and smells around...

Solo

It is proven that time spent alone is a confidence-booster and stress-reducer. So, whether you are single or not, pick activities that allow you to soak up solitude. Visit a gallery or go for a coffee....

Nature and its impact on our health

Nature has a positive impact on our health. Studies show that being outside with nature reduces high cholesterol, high blood pressure and diabetic incidences. So, let’s go for a walk....

Welcome

    Najważeniejsze to myśleć i łączyć fakty, a wiedza będzie sama „wchodzić do głowy”.  ...